МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

068/ 667 + вътр. 224, 235, 335, 398

Отделението по акушерство и гинекология е разположено на II етаж в основния корпус на болницата. В отделението са обособени следните сектори : гинекологичен сектор; сектор патологична бременност; родилен сектор. Отделението осигурява : адекватна акушеро-гинекологична помощ на нуждаещите се от област Ловеч; ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните единици; адекватно специфично терапевтично поведение, проследяване ефекта на приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степента на късните последици. В родилната зала са създадени отлични условия за първи грижи на новороденото /реанимационна система, осигуряваща аспирация, подаване на кислород, директна топлина, интубация на новороденото при необходимост/. С кардиотокографски монитор се контролират родовата дейност и детската сърдечна честота. В сектора по патологична бременност чрез ултразвуково изследване и кардиотокограф се проследява развитието на плода. В гинекологичния сектор се осъществява диагностика и лечение на възпалителни заболявания, диагностика и оперативно лечение на преканцерози, доброкачествени новообразувания и други заболявания на женските полови органи; прекъсване на бремеността по желание и медицински показания. Екип от двама онколози - гинеколози осъществяват пълният обем от оперативна дейност при злокачествени нoвообразувания.

Началник отделение - Д-р С. ЧИЧЕВ

Ординатори - Д-р С. ОПАНОВА, Д-р Д. АТАНАСОВ, Д-р А. Дъбнишки

Старша акушерка – Е. Турлакова

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ