МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР -
ЛОВЕЧ" ЕООД

068/ 667 + вътр. 238, 328, 397, 554

Медицинският център се намира в партерния етаж на МБАЛ - Ловеч. Центърът работи по договор с РЗОК и разполага с медицинска апаратура за извършване на ехографски изследвания, 24-часов ЕКГ холтеров запис на сърдечната дейност и кръвното налягане, фиброгастроскопия, колпоскопия, цистоскопия. В него функционират следните кабинети : ортопедичен кабинет ( д-р Н.Александров, д-р Й.Дренски), хирургичен кабинет (д-р В.Маринов, д-р В.Петров, д-р Б.Станчева,дД.Дочев), педиатричен кабинет (д-р Д.Пенева, д-р Д.Петрова, д-р Д.Стойчева), психиатричен кабинет (д-р К.Едрева, д-р М.Петракиева), кабинет инфекциозни болести (д-р Р.Нановска), очен кабинет (д-р Б.Банков), неврологичен кабинет (д-р И.Иванов, д-р Е.Даскалов, д-р Ц.Цанкова), акушеро-гинекологичен кабинет (д-р С.Опанова, д-р Д.Атанасов), кабинет по съдова хирургия (д-р Л.Несторова, д-р В.Минчев),  пневмофтизиатричен кабинет (д-р И.Колева)
Към Медицинския център работи Медико-диагностична лаборатория за извършване на клинично-химични и хематологични изследвания, уринен анализ, коагулация. Работното време е от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 часа.


Управител "Медицински център - Ловеч" - Д-р И.КАЗАКОВА

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ