МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

Начало

За нас

Администрация

Мед.структури

Мед.център

Връзки

Друго

 

Кариери

 

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 НАШАТА

ВИЗИТКА

Име : Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р. Параскев Стоянов АД" - гр. Ловеч

Сфера на дейност : Здравеопазване

Съвет на директорите : Председател– д-р Константин Гърневски
                                        Зам.председател -  Мирослав Ботушаров
                                       
Виктор Таслаков


Изпълнителен директор : Виктор Таслаков

Адрес : Ловеч 5500, ул. "Съйко Съев" 27

Телефони:

 

068/ 667 + вътрешен ( автоматичен код за връзка с болницата );

 

068/ 603381 + вътрешен за определено отделение или звено;

068/ 603370 Администрация

Факс : 068/ 603371

e-mail : mbal_lovech@abv.bg

Форма за обратна връзка