ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения


Публична покана № 9052926/дата на публикуване 14.04.2016 г.

Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на ІІІ етаж блокове "Е" и "З" за оптимизиране  дейността на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр. Ловеч


Публична покана № 9049728/дата на публикуване 20.01.2016 г.

Извършване на всички необходими дейности по събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр.Ловеч


Публична покана № 9048039/дата на публикуване 24.11.2015 г.

Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов АД" - гр. Ловеч


Публична покана № 9047423/дата на публикуване 09.11.2015 г.

Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр. Ловеч


Публична покана № 9047301/дата на публикуване 04.11.2015 г.

Доставка на кислород за медицински нужди за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД–гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки


Публична покана № 9046724/дата на публикуване 14.10.2015 г.

Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр. Ловеч


Публична покана № 9038094/дата на публикуване 16.01.2015 г.

Извършване на всички необходими дейности по събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр. Ловеч


Публична покана № 9035856/дата на публикуване 11.11.2014 г.

Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч


Публична покана № 9035155/дата на публикуване 27.10.2014 г./дата на оттегляне 05.11.2014 г.

Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч


Публична покана № 9034163/дата на публикуване 30.09.2014 г.

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ АД – гр. Ловеч


Публична покана № 9034093/дата на публикуване 29.09.2014 г.

Доставка на кислород за медицински нужди за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД–гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки


Публична покана № 9027831

Текущ ремонт Детско отделение


Публична покана № 9024784

Събиране, извозване и унищожаване на опасни отпадъци за 2014 г.


Публична покана № 9021048

Въоръжена охрана


Публична покана № 9019521

Ваучери за храна


Публична покана № 9019014

Доставка кислород


Публична покана № 9019519

Избор на обслужваща банка


Публична покана № 9012046

Доставка инкубатори


Публична покана № 9011422

Събиране, извозване и унищожаване на опасни отпадъци за 2013 г.


Публична покана № 9005230

Доставка кислород


Публична покана от 2012 г.

Събиране, извозване и унищожаване на опасни отпадъци за 2012 г.


Публична покана от 2011 г.

Наем на нов офталмологичен лазер


Публична покана от 2011 г.

Доставка кислород

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ