ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения

Вътрешни правила - 2021г.

Вътрешни правила - 2020г.


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки при МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, създадени и утвърдени на основание Чл.8б от Закона за обществените поръчки
- дата на публикуване 25.11.2014 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки при МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, създадени и утвърдени на основание Чл.8б от Закона за обществените поръчки - дата на публикуване 30.09.2014 г.

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, създадени и утвърдени на основание Чл.22г от Закона за обществените поръчки - дата на публикуване 30.09.2014 г.

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ